เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
147 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7462-4444 โทรสาร 0-7462-4444

Email: office@paphayom.go.th
Web Site : WWW.PAPHAYOM.GO.TH

แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม