ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565: อ่าน 3 คน ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : อ่าน 4 คน ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง ประจำปี 2565: อ่าน 2 คน ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565: อ่าน 22 คน ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)(เพิ่มเติม): อ่าน 44 คน ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)(เพิ่มเติม): อ่าน 41 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::