การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แส..: อ่าน 19 คน ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..: อ่าน 15 คน ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565: อ่าน 36 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างต..: อ่าน 69 คน ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: อ่าน 68 คน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจขององค์ก..: อ่าน 124 คน
คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าพะยอม ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
Counter
qrcode: อบต.ป่าพะยอม
11 พฤษภาคม 2549
:::::::::::::::::::::