ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกอ-ทุ่งไคร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดทุง-ไสขรบ หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทราย ซอย 1 หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-ทุ่งม่วง หมู่ที่ 7,4 ตำบลป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 ก.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-บ้านปาบ ม.1 ต.ป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ก.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย-ศูนย์เพาะชำ ม.6 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 ก.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะตอ ม.1 ต.ป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 ก.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองขวาง-ชลประทาน ม.4 ต.ป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 มิ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอนุบาลเรวดีป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ต.ป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
24 มิ.ย. 2564
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายช่องยาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59