ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
25 พ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 พ.ค. 2564
3 อบต.ป่าพะยอม ขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลป่าพะยอม และบุคคลทั่วไป ร่วมลงทะเบี่ยนฉีดวัควีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 พ.ค. 2564
4 รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
133
16 เม.ย. 2564
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 เม.ย. 2564
6 รายงานสถิติการใช้บริการของ อบต. ป่าพะยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 เม.ย. 2564
7 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 มี.ค. 2564
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 มี.ค. 2564
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 มี.ค. 2564
10 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26