ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม แจ้งประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร่วนตำบลป่าพะยอม มาประกาศ เพื่อให้ ทราบดดยทั่วกัน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน