ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอประกาศมาตรการการจัดวื้อจัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน