ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  ขอประกาศ มาตรการเผยแพร่ขข้อมูลต่อสาธารณะ  เพื่ออำนวยความสะดวกและการตอบสนองของประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ ณ วันที่  17 มิถุนายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน