มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง : ประกาศมาตรฐานการปกิบัติงาน ของ อปท.
  รายละเอียด :

 สำนักงานปลัด  องคืการบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จัดทำคู่มีอมารตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน