ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน