ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

         องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขยายเวลาการชำระภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จนถึงเดือนมิถุนายน  2564 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน