ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.ป่าพะยอม ขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลป่าพะยอม และบุคคลทั่วไป ร่วมลงทะเบี่ยนฉีดวัควีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19)
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลป่าพะยอม ทุกคน ร่วมใจกันลงทะเบียนฉีดวัคซี่นป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid--19) โดยวิธีดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ "หมอพร้อม" เพื่อนัดหมายล่วงหน้า 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน