ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอรายงานการประเมินความมเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน