ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ป่าพะยอม
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอขงอบต.ป่าพะยอม 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน