ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
  รายละเอียด :

   ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัดิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมจะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน